HYVINVOINTI Yhteiskunnan palvelut vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, josta päättäjät ovat vastuussa. Ihmiset tekevät johtopäätöksiä yhteiskunnan päätöksenteon laadusta.

Kansainvälisyys näyttäytyy liikunnassa

Jukolan kansainväliset urheilutapahtumat ovat muodostuneet perinteeksi, esimerkiksi Kuopio - Jukola 2014 oli Vehmersalmella, Louna - Jukola 2015 Paimiossa ja Lappee - Jukola 2016 on ollut Lappeenrannassa. Juhlavuonna Joensuu-Jukola 2017-suunnistuskilpailu eli 69. Jukolan viesti ja 40. Venlojen viesti suunnistettiin Enossa 17.–18.6.2017. Järjestäjänä toimii Kalevan Rasti ry. Lahti-Hollola Jukola tapahtui Hollolan Hälvälässä 16.-17.6.2018. Tapahtuma  oli tavoitteiden mukainen kilpailullisesti ja taloudellisesti.

Viimeksi mainitussa Jukola 2018:ssa oli saavutettu osanottajaennätys eli  suunnistajia oli yhteensä lähes 20 000 henkilöä. Osanottajat muodostivat 1901 Jukola- ja 1632 Venla-joukkuetta. Jukola-joukkueessa on seitsemän viestinviejää ja Venla-joukkueessa neljä naissuunnistajaa. 

Suunnistustapahtuman talkoorekisterissä oli 2044 henkilöä ja talkootyötä kertyi noin 130 000 tuntia. Suuri urakka on ollut kilpailukeskuksen rakentaminen Hälvälän vanhalle lentokentälle. Rakennustöitä on tehty pääosin touko- ja kesäkuussa noin kuuden viikon aikana. Valmistelutöitä ja sähköverkon runkolinjoja on tehty yhteistoiminnassa harjoitusaluetta käyttävien Puolustusvoimien joukko-osastojen kanssa.

Jukolan 2019 kansainvälisen suunnistuskilpailun toteuttamista odotetaan: Kangasala-Jukola 15. - 16.6.2019 on 71. Jukolan viesti ja 42. Venlojen viesti. Järjestäjänä toimii Kangasala SK ry. Menestystä järjestäjille ja osallistujille.  Kilpailua seurataan kohta paikan päällä tai television ääressä.

Monet ovat pohtineet vuoden 2017 tapahtumia. Perustellusti on kysytty, millä tavoin Suomen juhlavuosi on heijastunut vuoden 2017 Jukolan kansainväliseen suunnistuskilpailuun. Kysymys on hyvä silloisille Jukolan tapahtuman järjestäjille.                                                                                                                                                       

Jukolan tilanteita suunniteltaessa on hyödynnetty edellisten kilpailujen kokemuksia.  Koettuja asioita muistellaan, miten onnistunutta toiminta on ollut. Omakohtaiset talkoomuistot ovat jääneet mieleen.

Jukolan tapahtumat "pitää  vain nähdä ja kokea", kuten olen todennut  aikaisemmin kirjoittamassani artikkelissa. Tyytyväisyys on ilmennyt niiden kohdalla, jotka  ovat osallistuneet kilpailuihin tai ovat työskennellyt vapaaehtoisina toimitsijoina. Jukolan kilpailuissa on ollut runsaasti suunnistajia ja toimitsijoita. Tässä viitataan vuoden 2018 tilanteeseen ja omakohtaisiin kokemuksiin.

Jukolan urheilutapahtuma on opittu tuntemaan eri viestimien kautta. Talkoolaisten työpanos on ollut mittava. He muistelevat omaa osuuttaan järjestelyissä.  Jukolan tavoitteiden saavuttaminen on yhteydessä siihen, millaisia henkilöitä on saatu mukaan eri toiminta-alueille suorittamaan tehtäviä. Motivoituminen vaikuttaa lopputulokseen. 

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä-teoksella on yhtymäkohtia Jukolan viestikilpailuihin. Suunnistustapahtumissa suositaan luontoympäristöä, joka kuvaa vertauskuvallisesti metsäistä Impivaaraa. Toimintaympäristö on vuokrattua maa-aluetta. Suunnistuskilpailu on tarkoitettu huippusuunnistajille ja tavallisille suunnistajille.

Päättäjät ja järjestäjät ovat kokeneet Jukolan suunnistustapahtuman haasteena, jopa näytönpaikkana. Miten käynee  Kangasala - Jukola 2019:n kohdalla? Luotettavat tieto- ja viestintäjärjestelmät sekä johtoryhmät ovat tärkeitä tekijöitä  Jukolan suunnistuskilpailujen järjestelyissä.

Ohjeita tarvitsivat ympäristöstä ja huollosta vastaavat talkoolaiset, joihin itse kuuluin Kuopio - Jukola 2014:ssä.  Toimitsijatehtäväni oli ympäristö- ja huoltovaliokunnan alaista toimintaa: wc- ja jätehuolto, saunanlämmitys, vesihuolto ja kuljetukset. Organisaation varajärjestelyt oli suunniteltu ja toteutettu tarkkaan. 

Loppuraportit ovat hyödyttäneet Jukolan urheilutapahtuman järjestelyjä. Esimerkiksi Kuopio - Jukolan kohdalla oli perehdytty eri kisakoneistojen toimintoihin.  Toimitsijoille järjestettiin yleisinfo- ja koulutustilaisuuksia, ja lopuksi oli tärkeä kenraaliharjoitus.

Saunanlämmitys sisälsi alkulämmityksen, venlasaunat ja jukolasaunat. Telttasaunojen kiukaiden lämmittäminen oli vaativa tehtävä:  polttopuita ja vettä kului runsaasti. Lepotila oli armeijan teltassa.  Henkilömäärä vaihteli sovitusti tehtävien mukaan.

Saunanlämmityksen päätyttyä oli ympäristön siistimisen vuoro. Suunnistajat olivat tiedostaneet  muun muassa Kuopio - Jukolan kohdalla  ympäristön siisteyden hyvinvointimerkityksen. Asioiden sisäistäminen on yhteydessä toimijoiden persoonallisiin ominaisuuksiin ja kasvatuksellisiin tekijöihin.

Jukolan toiminnan onnistumista on edesauttanut, kun järjestäjillä on ollut tietoa eri työtehtäviin ilmoittautuneiden toimitsijoiden vahvuuksista. Esimerkiksi Kuopio - Jukolan tieto- ja viestintäjärjestelmässä oli henkilökohtainen profiilisivu, joka sisälsi arvioitavat tekijät: account information, perustiedot, vaatetus, pituus ja paino, allergiat ja erikoisruokavaliot, luvat ja passit, kielitaito ja koulutus.

Toimintatiimien  näkemyksiä kuullaan mielellään, onko Kangasala-Jukola 2019:n tapahtumassa  koettu mahdollisesti "veikeä kokemus ja lumoava elämys".  Kysytään myös sitä, miten saadut tiedot hyödyttävät tulevien suunnistustapahtumien  tavoitteisiin pääsyä.

Syväjohtamisesta puhutaan  yhteiskunnan organisaatioiden laatua pohdittaessa. Kannustava työpalaute on tärkeää vastuutehtävien päätyttyä ja aikaisemminkin. Myönteiset suoritukset jäävät herkästi kielteisten määrittelyjen jalkoihin toimintojen laatua arvioitaessa.  

Tutkimusten ja kokemusten kautta tiedetään, että vapaaehtoista toimintaa on  järjestötoiminnassa. Miten kävisi, jos vapaaehtoistyötä tekevät lopettaisivat talkootyönsä? Useat toiminnot varmaan pysähtyisivät. Voidaan myös olettaa, että Kangasala- Jukola 2019:n sosiaalisen viestitapahtuman tavoitteet jäisivät osin saavuttamatta.

Menestystä Kangasala-Jukola 2019:n suunnistajille, järjestäjille, vapaaehtoisille toimijoille, yhteistyökumppaneille ja katselijoille. Suunnistuksen kansainvälinen suurhanke 2019 onnistunee hyvin, kuten on käynyt aikaisempinakin vuosina. Jukolan viestitapahtumat muistetaan hyvin ja suunnitellaan uusia. Rovaniemellä kilpaillaan ensi vuonna niin sanottu Napapiiri-Jukola 2020.  

 

Vuoden 2019 terveisin.

 


YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Tämän blogin suosituimmat

Kirjoittajan suosituimmat Puheenvuoro-palvelussa